شعر و شاعری

رضا زارعیان فرد


عطر گل میرسد از کنج اتاق
و چه شاد است بهار
و در آن همهمه و هلهله و رقص و دعا !
مادرم می کارد
بوته ای از گل مریم
شاخه ای از گل عشق
وبه او هدیه کند
 مهر خود را میترا،
آتنا علم و خرد،
موزها شعر و هنر ...
و خدایان همه در مدح و ثنا
و چه شاد است بهار
عطر گل میرسد از کنج اتاق

<< خواهر عزیزم تولدت مبارک>>


 

 

نوشته شده در سه شنبه ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۰ساعت 19:43 توسط رضا زارعیان فرد| |